Personál

MUDr. Ivana Jiráková

od září 2020 převzala gynekologickou ambulanci MUDr. Ivana Jiráková/rozená Višňovská/. Lékařskou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích absolvovala v r.2009. Poté pracovala na Gynekologicko – porodnické klinice Pardubické nemocnice. Od r.2013 působí na gynekologicko-porodnickém oddělení Svitavské nemocnice, kde si ponechala zkrácený úvazek což umožní klientkám zabezpečení návaznosti péče při nutnosti operačních zákroků.
 

  • Specializovaná způsobilost gynekologie a porodnictví
  • Licence pro výkon soukromé praxe, lektora v oboru
  • Diplom celoživotného vzdělávání ČLK

 

MUDr. Mária Přichystalová

 

zdravotní sestřička Renata Košťálová